Сэлбэгийн худалдаа Daewoo, Hyundai dump truck, truck

 Кабин Daewoo

 

Толь Hyundai

 

Их гэрэл Hyundai

 

Толь Hyundai

 

Хойд гэрэл Hyundai

 

Гэрлийн хүрээ Hyundai

 

Босоо шанаа Hyundai

 

Тормосны хлодк Hyundai

 

Шүүр Hyundai

 

Гүперийн шанаа Hyundai

 

Хаалганы шил өргөгч Hyundai

 

Милний гол Hyundai

 

Албадан унтраахын тросс Hyundai

 

Гар карданы тросс Hyundai

 

Тормосны шланк Hyundai

 

Гар хаазны тросс Hyundai

 

Гүпер Hyundai

 

Гүпер Hyundai

 

Агаар шүүгч Hyundai

 

Хаалганы бариул Hyundai

 

Мотор Daewoo

 

15,19тн бөгс Daewoo

 

Мотор Daewoo

(8н цлиндр, трубинтэй)

 

Кропны туслах 15тн Daewoo

 

Гидрийн насос 15тн Daewoo

 

Гүпер Hyundai

 

Моторын лап Hyundai

 

Толиний суурь Hyundai

 

Толиний суурь Hyundai

selbeg (100)

Блансирийн гол (15,19тн)

selbeg (99)

Хацар зүрх араа (15,19тн)

selbeg (98)

Ком сальник (15,19тн)

selbeg (97)

Урд нүүр (15,19тн)

selbeg (94)

Хаалганы дотор (15,19тн)

selbeg (95)

Хий болон шингэний шланк (15,19тн)

selbeg (92)

Грулийн дагуу чайк (19тн)

selbeg (91)

 

Консний аппарат Daewoo

selbeg (96)

Шаврын хаалт (19тн)

selbeg (93)

Ком сальник (15,19тн)

selbeg (90)

Агаарын хоолойнууд(15,19тн)

selbeg (89)

Гидрийн шланк (15,19тн)

selbeg (88)

Амаржин (15,19тн)

selbeg (87)

Сальник (15,19тн)

selbeg (86)

Укладеш (15,19тн)

selbeg (85)

Палц, гар (15,19тн)

selbeg (84)

Центр боолт, стермен (15,19тн)

selbeg (83)

Нум (15,19тн)

selbeg (82)

Моторын лап (15,19тн)

selbeg (81)

Агаар шүүгч (15,19тн)

selbeg (80)

Дискний цаас (15,19тн)

selbeg (79)

Жийрэг (15,19тн)

selbeg (78)

Ган диск (15,19тн)

Акумлятор

selbeg (76)

Дугуй (12R 22.5)

selbeg (75)

Дугуй (12R 22.5)

selbeg (74)

Рулийн гидрийн насос (15тн)

selbeg (73)

Нумны түльк (15,19тн)

selbeg (72)

Блансирийн сальник (15,1 тн)

selbeg (71)

Сэнсний ремень (15,19тн)

selbeg (70)

Агаар шүүгчийн хоолой (15,19тн)

selbeg (69)

Агаар шүүгчийн хоолой (15,19тн)

selbeg (68)

Гүперийн шанаа (15,19тн)

selbeg (67)

Том толь (15,19тн)

selbeg (66)

Дохио (15,19тн)

selbeg (65)

Дөрвөлжин толь (15,19тн)

selbeg (64)

Подьем шланк (15тн)

selbeg (63)

Маслийн шүүр (15,19тн)

selbeg (62)

Шилний тросс (15,19тн)

selbeg (61)

Шил арчигчийн жанам (15,19тн)

selbeg (60)

Цан резин (15,19тн)

selbeg (59)

Хөндлөн чайкны толгой (15,19тн)

selbeg (58)

Блансирийн уур (15,19тн)

selbeg (57)

Мувт шарик (15,19тн)

selbeg (56)

Хийн хувиарлагч (15,19тн)

selbeg (55)

Центр боолт (15,19тн)

selbeg (54)

Бүрээ сигналь

selbeg (53)

Хойд, урд I өнгө (15,19тн)

selbeg (52)

Амаржин (15,19тн)

selbeg (51)

Яндан труба (19тн)

selbeg (50)

Клапангийн дохиур (15,19тн)

selbeg (49)

Тормос, консний сальник (15тн)

selbeg (48)

Хийн хувиарлагч (19тн)

selbeg (47)

Штангелийн түльк (15,19тн)

selbeg (46)

Блансирийн түльк (15,19тн)

selbeg (45)

Тормосний хлодк (15,19тн)

selbeg (44)

Агаар шүүгч (15,19тн)

selbeg (43)

Зөөлөн яндан (15тн)

selbeg (42)

Дифренциалны араа (15,19тн)

selbeg (41)

Кабин өргөгч (15,19тн)

selbeg (40)

Автоматний гильц

selbeg (39)

Гильц поршин (15,19тн)

selbeg (38)

Рүлийн цлиндр (19тн)

selbeg (37)

Шатун (15,19тн)

selbeg (36)

Усны помп (15,19тн)

selbeg (35)

Гишгүүр (15,19тн)

selbeg (34)

Тормозны аппарат (15тн)

selbeg (33)

Кабиний пүрш (15,19тн)

selbeg (32)

Ба труба (15,19тн)

selbeg (31)

Парний сэнс (15,19тн)

selbeg (30)

Нумны падушка (15,19тн)

selbeg (29)

Урд, хойд стермен (15,19тн)

selbeg (28)

Нумны хойд падушка

(15,19тн)

selbeg (27)

Моторын урд, хойд лап (15,19тн)

selbeg (26)

Шпилк (15,19тн)

selbeg (25)

Укладеш их бие, гар бие (15,19тн)

selbeg (24)

Маслийн шүүр (15тн)

selbeg (23)

Хойд гэрэл (15,19тн)

selbeg (22)

Их гэрэл (15,19тн)

selbeg (21)

Кундатор (15,19тн)

selbeg (20)

Чагтан голын шарик (15тн)

selbeg (19)

Перданы цаас (15,19тн)

selbeg (18)

Гэрлийн гар (15,19тн)

selbeg (17)

Хаалганы дохио (15,19тн)

selbeg (16)

Автоматны поршин (15,19тн)

selbeg (15)

Бөгсний сальник (15,19тн)

selbeg (14)

Банкны таг (15,19тн)

selbeg (13)

Автоматны тахир гол (15,19тн)

selbeg (12)

Их бие духны сальник (15,19тн)

selbeg (11)

Рулний гидр насос (19тн)

selbeg (10)

Албадан унтраагчны мотор (15,19тн)

selbeg (9)

Тог салгагч (15,19тн)

selbeg (8)

Консний доод аппарат (19тн)

selbeg (7)

Статер (15,19тн)

selbeg (6)

Парны жанам (15,19тн)

selbeg (5)

Статер (15,19тн)

selbeg (4)

Жанам (15,19тн)

selbeg (3)

Турбо (15,19тн)

selbeg (2)

Урд нүүр (Ultra)

selbeg (1)

Нарны хаалт